Har du investerat i en handdukstork med både elpatron och vattenventil? Bra investerat! Att kombinera värmekällorna efter säsong är nämligen både klimat- och driftsmart.

Så här enkelt kommer du igång och kopplar in din handdukstork – sen är det bara att njuta!

Steg 1: Installera vattenventil.

Se ”Steg 1 – Ansluta rör och ventiler” på vår sida om att installera en vattenburen handdukstork.

Steg 2: Installera elpatron

Se instruktionerna på vår sida ”Installera din eldrivna handdukstork”.

Vattenventilen och elpatronen ska alltså sitta i vardera av de nedre hålen i torken. För drift av vardera värmekälla, följ instruktioner enligt länkarna ovan.

När du kopplat in din handdukstork – använd endast en värmekälla i taget!

OBS! Använd endast en värmekälla i taget!  Det vanligaste är att elpatronen används den årstid då det vattenburna värmesystemet är avstängt, vanligast sker detta på våren och fortgår till sen höst.

När endast vattenburen värme används skall elpatronen vara avstängd för att ej onödig ström skall gå åt för uppvärmning av ett cirkulerande värmesystem. När elpatronen skall användas skall vattenventilen vara helt avstängd det vill säga både tillopp samt retur. (sexkants nyckel behövs här, för skruv som sitter under locket på returdelen av vattenventilen).

Om vattenventilen inte är helt stängd kommer elpatronen att försöka värma upp hela värmesystemet och då kommer värmen inte att räcka till för att värma upp torken.

OBSERVERA: All installation av el och vatten ska utföras av behörig fackman alternativt i enlighet med gällande regler för el/vatteninstallationer.