Grattis till ditt köp av en eldriven handdukstork!
Du är nu ett steg närmare en tillvaro med ständigt varma och sköna handdukar – varje morgon.
Så här enkelt installerar du din handdukstork om det är en…

Handdukstork med elpatron och av/på-knapp

 • Elpatronen ska alltid monteras i ett av handdukstorkens nedre hål.
 • Spänn elpatronen försiktigt med en 25 mm fast nyckel. Det är viktigt att inte spänna för hand, och inte heller spänna för hårt, eftersom gummipackningen då riskerar att deformeras och därmed inte kunna sluta helt tätt.
 • Plugga det andra hålet med medföljande R15 propp.

 

Handdukstork med elpatron och reglerbar termostat

 • Elpatronen ska alltid monteras i ett av handdukstorken nedre hål.
 • Spänn elpatronen försiktigt genom att haka in den medföljande nyckeln in i hålen på elpatronen. Spara den U-formade nyckeln, i händelse av att patronen skulle behöva monteras bort någon gång.
 • Plugga det andra hålet med medföljande R15 propp.

 

Handdukstork med digital elpatron

 • Följ alltid den bifogade instruktionen över montage av produkten.
 • Plugga det andra hålet med medföljande R15 propp.

 

Så här fyller du handdukstorken

 • Fyll handdukstorken först med en (1) del glykol och sen med nio (9) delar vatten genom ett av de övre hålen. Fyll handdukstorken så att den är nästan helt full. Glykolen fungerar som rostskydd för både elpatron och handdukstork.
 • Plugga igen ett av de övre hålen med medföljande R15 propp och låt det andra vara öppet.
 • Starta elpatronen och låt den värma upp vattnet. Vätskan expanderar vid uppvärmning och det rinner eventuellt över en del. Detta är helt normalt.
 • Kontrollera att hela handdukstorken blir helt varm, även de översta rören och fyll på med mer vatten om nivån är för låg.

 

OBS: Tänk på att en helt uppvärmd handdukstork är ca 60-65° varm!

 • Montera den medföljande avluftnings-proppen i det sista öppna övre hålet och torka upp eventuell vätska som runnit över.
  Rengör handdukstorken enligt skötselanvisningarna du fick med produkten.