Vanliga frågor

Här hittar ni de vanligaste frågorna och svaren gällande Virabs handdukstorkar.

Om din handdukstork inte blir varm kan du kontrollera att det inte är luft i den genom att öppna luftnippeln. Kontrollera också att elpatronen fungerar som den ska, alternativt om det vattenburna värmesystemet ger värme, vilket man säkerställer genom att känna om rören som kommer till handdukstorken är varma.

Att en eluppvärmd handdukstork är ojämnt varm har en naturlig förklaring. Då elpatronen värmer upp vattnet i handdukstorken så börjar vattnet cirkulera genom att det varma vattnet stiger uppåt i handdukstorken. Därmed kommer det vatten som hunnit kylas av att komma nedtill i handdukstorken för att sedan värmas upp igen av elpatronen. Detta innebär att normalt så är en handdukstork som värms upp med elpatron alltid kallare nertill på handdukstorken.

Man brukar stänga av den värmekälla som man inte använder då man byter och om det är vattenburen värme så bör man stänga ventilen så att den värme som elpatronen värmer upp inte cirkulerar ut i hela värmesystemet. och när man byter tillbaks från Eluppvärmning så stänger man av elpatronen i samband med att man öppnar vattenventilen så att inte elpatronen är igång i onödan.

Det finns förenklade regler gällande hur mycket värme man har som behov och vanligen säger man att mellan 50 – 75 watt per kvadratmeter är behovet. Men det är mycket som spelar in för att göra en helt riktig beräkning så som hur många fönster finns i rummet, hur många ytterväggar finns det och sedan var i Sverige man bor (kallare klimat längre upp i Sverige ger större värmebehov) sedan spelar det stor roll hur väl isolerat huset är och när huset är byggt då det generellt är bättre isolerat och mer isolering samt bättre material i nyare hus.

Bästa svaret på frågan är nog att man utgår från om man tycker att rummet är kallt och därför behöver mycket värme vilket då skulle bli att behovet ligger närmare 75 watt / kvm och om istället man tycker att rummet inte är speciellt kall då behövs mindre värme vilket skulle betyda närmare 55 watt / kvm.

Enligt reglerna så är det förbjudet att installera en handdukstork på VVC system om det är en nybyggnation. däremot är det tillåtet att installera en handdukstork vid renoveringar.